Ovo su Uvjeti i Odredbe koji se primjenjuju na vaše krstarenje. Molimo pažljivo ih pročitajte.

Sva krstarenja u brošuri i/ili na službenim internetskim stranicama nudi na prodaju Ambasador Travel d.o.o. u daljnjem tekstu “Tvrtka”.
U Uvjetima (kako je dolje definirano) sljedeći izrazi moraju imati ovdje definirana značenja:

 • „Rezervacija“ podrazumijeva korake koje je putnik poduzeo kako bi sklopio ugovor s tvrtkom.
 • „Uvjeti rezervacije“ podrazumijevaju odredbe i uvjete i informacije sadržane u odgovarajućoj brošuri tvrtke, službenoj web stranici i / ili drugim informacijama koje će tvoriti izričite odredbe vašeg ugovora s tvrtkom.
 • „Prijevoznik“ je subjekt koji je preuzeo obvezu prijevoza putnika s jednog mjesta na drugo, kako je navedeno u kartici krstarenja ili drugoj voznoj karti izdanoj za cestovni prijevoz, i na taj je način naznačeno na dokumentima kao „prijevoznik“. Prijevoznik uključuje vlasnika i/ili najmoprimca i/ili operatera i/ili njihove poslužitelje i/ili agente bilo kojeg prijevoznika.
 • „Tvrtka“ je Ambasador Travel d.o.o., registrirana na adresu Od Batale 32, 20000 Dubrovnik, Hrvatska, koja organizira krstarenja i/ili pakete te ih prodaje ili nudi na prodaju, bilo izravno ili putem prodajnog agenta. “Uvjeti prijevoza” su uvjeti pod kojima Prijevoznik osigurava prijevoz cestovnim ili morskim putem.
 • „Ugovor“ podrazumijeva ugovor sklopljen između Tvrtke i Putnika koji se odnosi na odgovarajuće krstarenje ili paket koji se dokazuje izdavanjem potvrdne fakture koju je Putniku poslala Tvrtka ili njegov prodajni agent.
 • „Krstarenje“ podrazumijeva krstarenje kako je opisano u odgovarajućoj brošuri tvrtke, službenoj internetskoj stranici ili drugoj dokumentaciji izrađenoj za ili u ime Tvrtke.
 • „Osoba s invaliditetom“ ili „osoba sa smanjenom pokretljivošću“; je bilo koja osoba čija se mobilnost korištenjem prijevoza smanjuje kao posljedica bilo kojeg fizičkog invaliditeta (osjetilna ili lokomotorna, trajna ili privremena), intelektualne ili psihosocijalne invalidnosti ili oštećenja ili bilo kojeg drugog uzroka invaliditeta ili oštećenja ili kao posljedica starosti, i za čiju situaciju je potrebna odgovarajuća pažnja i prilagođavanje njegovim posebnim potrebama za uslugama koje su dostupne svim putnicima.
 • „Više sile“ podrazumijevaju svaki nepredvidljiv događaj koji je izvan kontrole Tvrtke, uključujući prirodne nepogode (kao što su poplava, potres, oluja ili druge prirodne katastrofe), rat, invazije, djelovanje stranih neprijatelja, neprijateljstva (bez obzira da li je rat proglašen), građanski rat, pobuna, revolucija, vojna ili uzurpirana vlast ili konfiskacija, terorističke aktivnosti, nemiri, građanski nemiri, industrijski sporovi, prirodne i nuklearne katastrofe, požar, epidemije, zdravstveni rizici, nacionalizacija, vladina sankcija, blokada, embargo, radni spor, štrajk, blokada, prekid ili kvar električne energije ili telefonske usluge i/ili bilo koji nepredviđeni tehnički problemi s prijevozom, uključujući promjene zbog reprogramiranja, otkazivanja ili izmjene letova, zatvorene ili zagušene zračne luke ili luke.
 • “Službena web stranica” označava skup povezanih web stranica, dokumenata i hipertekst linkova posluženih s web domene www.keytocroatia.com
 • “Paket-aranžman” podrazumijeva krstarenje, ili bilo koji pre-cruise i/ili post-cruise aranžman za smještaj i bilo koju drugu uslugu koja je uključena i opisana na Službenim web stranicama ili brošuri.
 • “Putnik” je svaka osoba koja se navodi ili na potvrdi rezervacije ili na računu ili na kartici koju je izdala Tvrtka.
 • „Prodajni agent“ je osoba koja prodaje ili nudi na prodaju Krstarenje ili Paket-aranžman koji je sastavila Tvrtka ili u ime Tvrtke.
 • „Izleti na obalu“ znači svaki izlet, putovanje ili aktivnost na obali koji nisu uključeni u cijenu krstarenja, a Tvrtka ih nudi na prodaju na svojim plovilima.

Postupak rezervacije i polog

1.1 Da biste nastavili rezervaciju Putnik se mora obratiti Tvrtki ili ovlaštenom zastupniku ili zastupniku Tvrtke.
1.2 Rezervacijom Krstarenja ili Paket-aranžmana osoba koja je izvršila rezervaciju potvrđuje, pristaje i prihvaća da su sve osobe navedene u zahtjevu za rezervaciju i na računu pristale da se obvezuju u uvjetima rezervacije i da je on/ona ovlašten/a prihvatiti ove Uvjete rezervacije u ime svih osoba navedenih u zahtjevu i računu za rezervaciju.
1.3 U trenutku rezervacije bespovratni depozit od 300 € po osobi za krstarenje u trenutku rezervacije.
1.4 Rezervacija će biti dovršena i Ugovor će biti na snazi samo ako Tvrtka prihvati slanjem fakture za potvrdu Putniku ili putničkom prodajnom agentu.

Ugovor

Svako Krstarenje ili Paket aranžman ovisan je o dostupnosti u trenutku rezervacije. Ugovor se ne smije zaključiti dok se ne uplati depozit ili puni iznos (prema ovim Uvjetima i Odredbama rezervacije) i dok se Putniku ne dostavi račun za potvrdu.

Potpuna uplata potrebna je najkasnije 60 dana prije polaska. Ako se prijava za rezervaciju izvrši u roku od 60 dana prije polaska, tada se potpuna uplata mora poslati u trenutku rezervacije.

Ako bilo koji Putnik ne plati preostali iznos 60 dana prije polaska, Tvrtka ima pravo otkazati rezervaciju bez prethodne najave i naplaćivati troškove otkaza u skladu s Pravilnikom o otkazivanju, bez obzira na to je li Krstarenje ili Paket-aranžman ponovno prodan ili ne.

Cijene i garancija cijena

Neće se mijenjati Ugovorna cijena nakon što Tvrtka primi potpunu uplatu. Ako dođe do povećanja, Putnik će imati pravo otkazati Ugovor s potpunim povratom Ugovorne cijene.

Za ostvarivanje prava na otkaz Putnik mora pismeno obavijestiti Tvrtku u roku od 7 dana od dana primitka obavijesti o povećanju cijene.

Brojevi kabine i ostale postavke

U trenutku rezervacije mogu se zatražiti specifični brojevi kabina, palube, blagovaonice ili vrste kreveta. Međutim, ovi dogovori ne mogu uvijek biti zajamčeni. Kada se ponudi „free upgrade“, naši gosti će imati koristi od kabine više kategorije, ali će i nastaviti dobivati usluge koje su već rezervirali (prije krstarenja ili na brodu).

Osiguranje

Tvrtka preporučuje da svaki Putnik ima odgovarajuću policu osiguranja koja ih pokriva dovoljno za otkazivanje Krstarenja ili Paket-aranžman, medicinsku pomoć i troškove, gubitak i/ili oštećenje prtljage, od trenutka kada je ugovor potvrđen kao rezerviran do kraja Krstarenja ili Paket-aranžmana.

Putovnice i vize

Svi putnici moraju imati svu potrebnu dokumentaciju sa sobom tijekom putovanja.

Spremnost za putovanje

Sigurnost svih putnika od presudne je važnosti za Tvrtku, stoga svi Putnici jamče da su sposobni putovati morem i da njihovo ponašanje ili stanje neće narušiti sigurnost ili udobnost plovila i ostalih putnika, te da to mora biti sigurno provedeno u skladu s primjenjivim sigurnosnim zahtjevima utvrđenim EU ili hrvatskim zakonom.

Tvrtka ima pravo tražiti od Putnika da predoči medicinske potvrde kojima se podržava sposobnost putovanja.

Svaki Putnik s uvjetom koji može utjecati na sposobnost putovanja, uzimajući u obzir itinerar plovila, mora predati potvrdu liječnika prije rezervacije. Ako se Prijevozniku čini da Putnik iz bilo kojeg razloga nije sposoban za putovanje, što može ugroziti njegovu sigurnost ili je vjerojatno da će Prijevoznik postati odgovoran za Putnika i njegovu sigurnost, tada će Prijevoznik imati pravo odbiti ukrcavanje putnika u bilo koju luku ili iskrcavanje putnika u bilo kojoj luci ili prebacivanje putnika na drugi vez ili kabinu.

Ako se Putnik ocijeni nesposobnim za putovanje i odbije ukrcaj, tada ni Tvrtka ni Prijevoznik ne snose nikakvu odgovornost prema Putniku.

Trudnoća

Trudnice se trebaju obratiti liječniku prije putovanja; u bilo kojoj fazi trudnoće moraju dobiti liječničku potvrdu koja potvrđuje njihovu sposobnost putovanja na brodu uzimajući u obzir određeni plan puta. Tvrtka i/ili Prijevoznik nemaju ni na jednom od brodova za krstarenje odgovarajuće medicinske mogućnosti za rađanje djeteta ili medicinsku pomoć osim prve pomoći.

Tvrtka izričito zadržava pravo odbiti prava ukrcaja bilo kojoj Putnici za koju se čini da je u poodmakloj stanju trudnoće i ne snosi nikakvu odgovornost u vezi s takvim odbijanjem.

Osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću

Prioritet Tvrtke uvijek je udobnost i sigurnost svojih Putnika, a da bi se to postiglo Putniku se prilikom rezervacije traži da pruži što je moguće detaljnije detalje navedene u nastavku, kako bi Tvrtka mogla razmotriti svoju obvezu prenošenja Putnika na siguran ili operativno izvediv način, uzimajući u obzir bilo kakva pitanja koja se odnose na dizajn putničkog broda ili lučke infrastrukture i opreme, uključujući lučke terminale, što može onemogućiti ukrcaj, iskrcaj ili prijevoz Putnika koji mogu imati utjecaj na sigurnost i udobnost Putnika.

Od Putnika se traži da navede sve detalje u trenutku rezervacije ako je bolestan, slab, onesposobljen ili ima smanjenu pokretljivost. Od Putnika se traži da navede sve podatke u trenutku rezervacije imajući u vidu:

 • Ne postoji posebna kabina za osobe s invaliditetom
 • Putnik s invalidskim kolicima ne može se ukrcati
 • Ako Putnik treba donijeti medicinsku opremu na brod, moramo to znati i potvrditi.
 • Dovođenje psa vodiča na brod nije dopušteno.

Ako Tvrtka smatra strogo neophodnim za sigurnost i udobnost Putnika i kako bi Putnik mogao u potpunosti uživati na krstarenju, može zahtijevati da osoba s invaliditetom ili osobe sa smanjenom pokretljivošću bude u pratnji druge osobe koja je sposobna pružiti pomoć koju zahtijeva osoba s invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću. Ovaj će se zahtjev u potpunosti temeljiti na procjeni potrebe Putnika iz razloga sigurnosti i može varirati od broda do plovila i/ili itinerara.

Ako Putnik ima neke posebne uvjete, invalidnost ili smanjenu pokretljivost koji zahtijevaju osobnu njegu ili nadzor, tada takvu osobnu njegu ili nadzor mora organizirati Putnik na njegov trošak. Plovilo nije u mogućnosti pružiti usluge predaha, osobnu njegu ili nadzor ili bilo koji drugi oblik skrbi za fizička ili psihijatrijska ili druga stanja.

Ako nakon pažljivog procjenjivanja specifičnih potreba i zahtjeva Putnika, Tvrtka zaključi da se Putnik ne može prevoziti sigurno i u skladu s primjenjivim sigurnosnim zahtjevima, Tvrtka može odbiti prihvatiti rezervaciju ili ukrcaj osobe s invaliditetom ili osobe sa smanjenom pokretljivošću iz sigurnosnih razloga. Ako je uplaćen bilo koji depozit, on će se vratiti.

Društvo zadržava pravo odbiti prijevoz Putnika koji nije adekvatno obavijestio Tvrtku o bilo kakvim invaliditetima ili potrebama za pružanjem pomoći kako bi Tvrtka donijela informiranu procjenu da se Putnik može prevoziti na siguran ili operativno izvediv način iz sigurnosnih razloga. Ako se Putnik ne slaže s odlukom Tvrtke prema Odredbama navedenim u ovim Uvjetima, Putnik mora podnijeti žalbu u pisanom obliku sa svim pratećim dokazima Tvrtki, a stvar će razmotriti glavni menadžer.

Tvrtka zadržava pravo odbiti prijevoz Putnika koji prema mišljenju Tvrtke i/ili Prijevoznika nije prikladan za putovanje ili čije stanje može predstavljati opasnost za sebe ili druge osobe na krstarenju iz sigurnosnih razloga.
Za sigurnost i udobnost Putnika, ukoliko Putnik postane upoznat između datuma rezervacije Paket-aranžmana i datuma početka Paket-aranžmana da mu je potrebna posebna njega ili podrška kako je detaljno navedeno gore, od Putnika se traži da odmah obavijesti Tvrtku tako da Tvrtka može dati informiranu procjenu može li se Putnik prevesti na siguran ili operativno izvediv način.

Svaki Putnik čije stanje može utjecati na sposobnost putovanja, uzimajući u obzir itinerar plovila, mora predati potvrdu liječnika prije rezervacije.
Ako se Putnik ocijeni nesposobnim za putovanje i odbije ukrcaj, tada ni Tvrtka ni Prijevoznik ne snose nikakvu odgovornost prema Putniku.

Medicinska pomoć

Putnicima se toplo preporučuje sveobuhvatno putničko zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove liječenja i iznenadan povratak kući.
Putnik ovim potvrđuje i prihvaća u trenutku rezervacije da na plovilu nema liječnika i medicinskog centra. Ni Tvrtka ni Prijevoznik ne moraju biti odgovorni Putniku kao rezultat nemogućnosti liječenja bilo kojeg zdravstvenog stanja kao posljedice.

Putnik priznaje da je njegova obveza i odgovornost tražiti medicinsku pomoć ako je potrebno tijekom krstarenja.

U slučaju bolesti ili nezgode, Putnike će Tvrtka i/ili Prijevoznik možda morati dovesti na obalu radi medicinskog liječenja. Niti Prijevoznik niti Tvrtka ne preuzimaju nikakvo zastupanje niti prihvaćaju ikakvu odgovornost u vezi s kvalitetom dostupnih medicinskih ustanova ili tretmana u bilo kojoj luci ili na mjestu na kojem je Putnik iskrcan. Medicinske ustanove i standardi razlikuju se od luke do luke. Ni Tvrtka ni Prijevoznik ne daju nikakve izjave ili jamstva u vezi sa standardom medicinskog liječenja na kopnu.

Liječnikovo profesionalno mišljenje o prikladnosti Putnika za ukrcaj na plovilo ili za nastavak krstarenja je za Putnika konačno i obvezujuće.

Dojenčad

Prije rezervacije za djecu do 12 mjeseci preporučuje se potražiti liječnički savjet. Da bi se izbjegla sumnja, Uvjeti i Odredbe sposobnosti za putovanje primjenjuju se na sve putnike, uključujući dojenčad.

Imajte na umu da naša plovila nisu prikladna za kolica.

Medicinska oprema

Važno je da se Putnici obrate proizvođaču ili dobavljaču kako bi osigurali da je svaka medicinska oprema koju namjeravaju donijeti na brod sigurna za upotrebu. Odgovornost je putnika da organiziraju dostavu sve medicinske opreme na dokove prije polaska i da obavijeste Tvrtku prije rezervacije ako trebaju imati medicinsku opremu na brodu tako da Tvrtka može osigurati njezin siguran ukrcaj.

Odgovornost je putnika da osiguraju da je sva medicinska oprema u ispravnom stanju i da ima dovoljno opreme i materijala za cijelo putovanje. Brod nema nikakvu zamjenu, a pristup opremi s obale može biti težak i skup. Putnici moraju biti u mogućnosti upravljati svom opremom.

Ako postoje određena zdravstvena stanja koja zahtijevaju nadzor, takav nadzor mora organizirati Putnik na njegov trošak. Plovilo ne pruža brigu o fizičkim, psihijatrijskim ili drugim stanjima. Plovila ne nude usluge njege gostiju.

Promjene rezervacije zatražene od strane Putnika

Putnik ima pravo zatražiti promjene svoje rezervacije. Naknade mogu biti primjenjive.

Otkaz od strane putnika

Otkazivanje rezervacije mora biti zatraženo pismenim putem (preporučeno pismo, e-pošta ili faks) Tvrtki ili putem Putničkog prodajnog agenta. Naknada za otkazivanje je primjenjiva:

 • 35% od ukupne cijene krstarenja (ili depozita ako je iznos veći) 35 – 22 dana prije krstarenja
 • 50% ukupne cijene krstarenja 21 – 15 dana prije krstarenja
 • 100% ukupne cijene krstarenja 14 – 0 dana prije krstarenja

Otkaz od strane Tvrtke

Tvrtka zadržava pravo otkazati svako Krstarenje ili Paket-aranžman u bilo kojem trenutku putem pismene obavijesti Putniku.

Ako je do otkaza došlo zbog izvanrednih ili nepredvidljivih okolnosti koje su izvan kontrole Tvrtke, čije posljedice Tvrtka nije mogla izbjeći iako je poduzela sve potrebne mjere, Tvrtka će ponuditi Putniku da ukupan iznos koji je dosad platio iskoristi za rezervaciju bilo kojeg krstarenja u istoj ili idućoj kalendarskoj godini. Ako je Putnik rezervirao novo krstarenje na brodu niže kategorije od izvornog Tvrtka će vratiti razliku u cijeni (za slučaj da je rezervacija plaćena u cijelosti). Ako je Putnik rezervirao novo krstarenje na brodu više kategorije Putnik plaća razliku u cijeni. U slučaju da Tvrtka nije u mogućnosti pružiti Putniku brod jednake kategorije kao i izvorni, razlika u cijeni ide na trošak Tvrtke.

Ako je otkaz zbog drugih razloga, osim gore navedenih, Tvrtka će pružiti Putniku iste izbore kao gore navedeni.

Putnik mora obavijestiti Tvtrku o svojoj odluci u pisanom obliku ili putem njihovog putničkog agenta u roku od 7 dana od dana obavijesti o otkazu. Politika tvrtke može se promijeniti u slučaju više sile.

Odgovornost Tvrtke

Tvrtka prihvaća odgovornost za smrt, ozljede ili bolest uzrokovanu nepažnjom i/ili propuštanjem nje te svakoga tko pruža usluge, koji su dio Krstarenja ili Paket-aranžmana.

Tvrtka ograničava svoju odgovornost, ako je primjenjivo, konvencijama navedenim u „Promjenama rezervacije koje zahtijeva Putnik“. Odgovornost Tvrtke prema Putniku regulirana je i međunarodnim konvencijama koje su spomenute u ovom tekstu i koje predviđaju ograničenja odgovornosti Prijevoznika. Tvrtka nije odgovorna za bilo kakve neprimjerene ili neizvršene radnje koje su:

a) u cijelosti pripisane krivnji Putnika;
b) nepredvidljivi ili neizbježni čin ili propust treće strane koji nisu povezani s isporukom bilo koje usluge koja se pruža po ugovoru;
c) Neobične ili nepredvidljive okolnosti koje su izvan kontrole Tvrtke i/ili svakoga tko pruža usluge koje čine dio Paket-aranžmana, čije posljedice nije bilo moguće izbjeći, čak i ako se postupa s dužnom pažnjom, uključujući (ali nije ograničeno na) događaj više sile; ili
d) Događaj koji Tvrtka i/ili svatko tko pruža usluge koji su dio Krstarenja nisu mogli nikako predvidjeti.

Za zahtjeve koji ne uključuju osobne ozljede, smrt ili bolest ili koji nisu predmet konvencija navedenih u “Promjene rezervacije koje zahtijeva putnik”, odgovornost Tvrtke za nepropisno izvršavanje Ugovora bit će ograničena na najviše dvostruko više od cijena koju je Putnik platio za krstarenje (ne uključuje premije i naknade za “free upgrade”).

Sav prijevoz (kopneni, zračni i morski) podložan je uvjetima prijevoza stvarnog Prijevoznika. Oni mogu ograničiti ili isključiti odgovornost. Izričito su ugrađeni u Ugovor i smatra se da ih je Putnik izričito prihvatio u trenutku rezervacije. Kopije ovih uvjeta dostupne su na zahtjev od strane Tvrtke.

Zračni prijevoz Putnika i njihove prtljage uređen je raznim međunarodnim konvencijama (“Međunarodne zračne konvencije”), uključujući Varšavsku konvenciju iz 1929. (dopunjenu Haškim protokolom iz 1955. ili Montrealskim protokolom iz 1999. ili drugačije) ili Montrealsku konvenciju iz 1999. godine. U mjeri u kojoj Tvrtka Putnicima može biti odgovorna kao nekvalitetan prijevoznik u pogledu zračnog prijevoza, uvjeti Međunarodnih zračnih konvencija (uključujući sve naknadne izmjene i dopune i bilo kakvu novu konvenciju koja se može primijeniti na ugovor za Krstarenje između tvrtke i putnika) izričito su uključeno u ove uvjete. Međunarodne zračne konvencije utvrđuju ograničenja odgovornosti Prijevoznika za smrt i tjelesne ozljede, gubitak i oštećenje prtljage i kašnjenje. Svaka odgovornost Tvrtke prema Putniku koja proizlazi iz zračnog prijevoza podložna je ograničenju odgovornosti predviđene navedenim Konvencijama. Kopije ovih konvencija dostupne su na zahtjev.

Prijevoz putnika i njihove prtljage morskim putem uređuje Uredba EU 392/2009 (u daljnjem tekstu PLR) i, ako je primjenjivo, Atenska konvencija iz 1974. i, gdje je primjenjivo, nakon 23. travnja 2014. Atenski protokol 2002. (u daljnjem tekstu: Atenska konvencija). PLR i, ako je primjenjivo, Atenska konvencija izričito su ugrađeni u ove Uvjete i svaka odgovornost Tvrtke i/ili Prijevoznika za smrt ili osobne ozljede, gubitak ili oštećenje prtljage koja proizlazi iz pomorskog prijevoza isključivo se utvrđuje u u skladu s PLR-om i prema potrebi Atenskom konvencijom. PLR i, ako je primjenjivo, Atenska konvencija ograničavaju Prijevoznikovu odgovornost za smrt ili osobnu ozljedu, gubitak ili oštećenje prtljage i posebnu odredbu dragocjenosti. Pretpostavlja se da je prtljaga Putniku dostavljena neoštećena, osim ako potonji pismeno obavijesti Tvrtku ili prijevoznika u sljedećim uvjetima:

a) u slučaju prividne štete, prije ili u trenutku iskrcaja ili ponovnog isporuke; ili
b) U slučaju štete koja nije očigledna ili je gubitak, u roku od 15 dana od datuma iskrcaja ili ponovne isporuke ili od trenutka kada je to trebalo biti izvršeno.
Svaka šteta koju tvrtka treba platiti do PLR-a i, ako je primjenjivo, ograničenja Atenske konvencije umanjivat će se proporcionalno bilo kojoj nepažnji doprinosa koju prouzroči Ured.

Odgovornost Tvrtke ni u kojem trenutku neće premašiti odgovornost bilo kojeg Prijevoznika prema njegovim uvjetima prijevoza i/ili primjenjivim ili inkorporiranim konvencijama.

Plan puta / pravo na promjenu

Tvrtka ima pravo promijeniti plovilo i program putovanja sve dok plovilo i program putovanja imaju slične standarde koje je gost prvotno rezervirao. Tvrtka zadržava pravo da prema vlastitom nahođenju i/ili onom zapovjednika bilo kojeg plovila (koje se neće obaviti nerazumno) odlučiti da li će odstupiti od oglašenog ili uobičajenog puta, odgoditi ili predvidjeti bilo kakvu plovidbu, izostaviti ili promijeniti zakazane luke polaska, organizirati uglavnom jednaki prijevoz drugim plovilom, tegliti, vući ili pomagati druga plovila ili izvršavati slične radnje koje će, prema vlastitom nahođenju i/ili zapovjedniku, smatrati poželjnim ili potrebnim za sigurnost Putnika, broda i posade. U takvim okolnostima, Tvrtka neće biti ni u kakvoj obvezi prema Putniku.

Putnikova odgovornost

Putnik ima obvezu slijediti upute zapovjednika i časnika dok su na brodu. Putnik ovime prihvaća i suglasan je da zapovjednik i časnici imaju pravo i ovlaštenje pregledati bilo koju osobu na brodu, bilo koju kabinu, prtljagu i stvari iz sigurnosnih ili drugih zakonitih razloga.

Putnik se ovim izričito slaže da će omogućiti takvo pretraživanje.

Putnici moraju prije krstarenja dobiti sve potrebne medicinske inokulacije i imati u posjedu sve karte, važeće putovnice, vize, medicinske iskaznice i sve druge dokumente potrebne za planirane luke polaska i odlaska.

Svaki Putnik jamči da je fizički i mentalno sposoban za krstarenje.

Tvrtka i/ili zapovjednik imaju pravo odbiti ukrcaj ili narediti iskrcaj bilo kojeg Putnika ukoliko to smatraju potrebnim, zbog sigurnosti Putnika, drugih Putnika ili broda ili ako Putnik postupi tako da će, prema razumnom mišljenju zapovjednika, ugroziti udobnost i uživanje ostalih Putnika na brodu.

Niti jedan Putnik ne smije dovoditi bilo kakve životinje, osim priznatih službenih pasa, u skladu s informacijama koje su detaljno navedene u „Osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću“.

Tvrtka neće biti ni u kakvoj odgovornosti prema svakom Putniku u vezi s bilo kakvim kršenjem ili nepoštivanjem bilo kojih Odredaba ove klauzule, a svaki Putnik dužan je nadoknaditi Tvrtki bilo kakav gubitak ili štetu nastalu u odnosu na Tvrtku ili bilo koga od njegovih dobavljača takvim kršenjem ili nepoštivanjem.
Ponašanje Putnika ne smije utjecati i umanjiti sigurnost, mir i uživanje u krstarenju ostalih Putnika.

Strogo je zabranjeno Putnicima nositi vatreno oružje, municiju, eksploziv ili zapaljive, otrovne ili opasne tvari, robu ili predmete na bilo kojem plovilu koji bi mogli biti opasni za sigurnost Putnika i Plovila.

Putnici će biti odgovorni za bilo kakvu štetu, koju je pretrpjela Tvrtka i/ili Prijevoznik i/ili bilo koji Dobavljač, bilo koje usluge koja je dio Paketa kao posljedica neispunjenja ugovornih obveza od strane Putnika. Putnik će biti odgovoran posebno za svu štetu nanesenu Plovilu ili njegovom opremanju i opremi, za ozljede ili gubitke drugim Putnicima i trećim osobama, kao i za sve kazne, novčane kazne i troškove koje Putnik može pripisati, a Tvrtka, Prijevoznik ili Dobavljač mogu biti plaćeni.

Politika pušenja

Ambassador Travel d.o.o. poštuje potrebe i želje svih gostiju, a mi smo pažljivo razmotrili temu onih koji puše i onih koji ne puše. U skladu s globalnim standardima, pušenje je dozvoljeno samo u za to predviđenom području.

Pušenje u kabinama i vanjskom području nije dozvoljeno.

Bacanje cigareta preko bočne strane broda je zabranjeno.

Odgovornost Zaposlenika, Poslužitelja i Podizvođača

Ovime se izričito slaže da nijedan službenik ili agent Tvrtke i/ili Prijevoznika, uključujući zapovjednika i posadu dotičnog broda za krstarenje, uključujući neovisne podizvođače i njihove zaposlenike, kao ni osiguravatelje tih stranaka, ne smije ni u kojem slučaju biti pod bilo kakvom odgovornošću koja je izvan ovih Uvjeta rezervacije i te se stranke mogu pozivati na ove Opće uvjete rezervacije i Uvjete prijevoza u istoj mjeri kao i Tvrtka i/ili Prijevoznik.

Izlete na obale izvode neovisni poduzetnici, čak i ako ih prodaju agenti ili na brodu. Ambassador Travel nije ni na koji način odgovoran za usluge koje pružaju takvi neovisni ugovarači. Tvrtka će razumno i pažljivo birati uglednog pružatelja usluga izleta na obalu. U procjeni performansi i/ili odgovornosti pružatelja izleta na obale primjenjivat će se lokalni zakoni i propisi.

Pritužbe i zaštita potrošača

Uvijek dajemo sve od sebe kako bismo osigurali da Vaš godišnji odmor ide prema rasporedu i bez problema, ali ako imate problema tokom godišnjeg odmora, odmah se obratite odgovarajućem predstavniku i on će ga riješiti što prije.

Sve pritužbe u vezi s uslugom na brodu moraju se uputiti izravno na brod na licu mjesta, i to putem službenog putničkog predstavnika Ambasador Travel-a na brodu.

Brod mora ovjeriti pritužbe koje moraju biti zapisane u knjigu žalbi na brodu i poslane nam u roku od 15 dana od dana odlaska Putnika na email adresu cruises@ambassadortravel.hr.

U suprotnom, pritužbe se neće uzimati u razmatranje.

Za rezervirani smještaj i izlete na kopno, sve pritužbe u vezi s uslugom moraju se uputiti izravno u hotel na licu mjesta i putem službenog predstavnika Ambassador Travel-a. Žalbe moraju biti ovjerene od strane hotela/smještaja, zapisane u knjigu žalbi i poslane Ambassador Travel-u u roku od 15 dana od dana odlaska Putnika. U suprotnom, takve se pritužbe neće uzimati u razmatranje. S njima će se postupati prema hrvatskom zakonu.

Pravo i nadležnost

Navedeni uvjeti podliježu hrvatskom zakonu i isključivoj nadležnosti sudova. Svaka akcija, tužba ili postupak protiv Tvrtke i/ili njezinih zaposlenika, osim ako se Tvrtka izričito pismeno ne složi, podnijet će se hrvatskim sudovima i podlijegati hrvatskom zakonu.

Nadležna inspekcija je Turistička inspekcija.

Prijavu ili upit možete podnijeti Turističkoj inspekciji putem elektroničke pošte na: turisticka.inspekcija@mint.hr, te osobno ili redovnom poštom na adresu: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000 Zagreb, odnosno ukoliko podnosite prijavu obrasca OB-T-I (preuzimanje obrasca na desnoj strani u rubrici Dokumenti), možete ga osim na navedeni mail turisticka.inspekcija@mint.hr dostaviti i direktno u mjesno nadležnu službu Turističke inspekcije.

Pogreške, propusti i promjene

Učinjeni su svi napori kako bi se osigurala točnost brošure i/ili sadržaja Službene web stranice, ali određene promjene i revizije mogu se dogoditi nakon tiskanja brošure i/ili objave Službene web stranice. Preporučuje se provjeriti kod putničkog agenta ili posjetiti web stranicu tvrtke kako bi pronašli najnovije Uvjete i Odredbe.