OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

Ambassador Travel d.o.o. , Vukovarska 17,20000 Dubrovnik, Hrvatska

ili na e-mail adresu: info@ambassadortravel.hr

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

NOTICE ON SUBMITTING WRITTEN CONSUMER COMPLAINTS

In accordance with Art. 10., Paragraph 3. of the Consumer Protection Low (“Narodne novine” 41/14), we are informing consumers that they may file a complaint against their purchased product or service in written form in these business premises, and then they will be without delay and in written form notified of receipt of the complaint. The complaint can also be submitted by post to:
Ambassador Travel d.o.o.
Vukovarska 17
20000 Dubrovnik

or on e-mail address: info@ambassadortravel.hr

Written response to a consumer’s written complaint will be given no later than 15 days from the complaint receipt date, so please within the complaint provide us your contact address to which we will respond.